Äldreboende - promenad

För äldreboende

I mitt företag vill jag bidra till ökad livsglädje, sällskap, tillhörighet och omtanke. Därför har jag tjänster som passar både dig som bor på äldreboende och dig som driver äldreboende. Jag  erbjuder aktiviteter som till exempel ett pass i sittgympa och balansträning. Jag kan bistå vid ledsagning och myndighetskontakter, läsa högt ur böcker och dagstidningar eller sitta ner för en stunds samtal och sällskap för den som känner sig ensam. Kontakta mig på Johannas Vardagsglädje så pratar vi igenom vilken aktivitet som ni önskar och som passar just er.